nieuws

De Fruitbode
Verhuizensestraat 5 -58
4031 KS Ingen

06 - 22 967 345
info@fruitbode.nl

KvK. 09101558
BTW. NL034026629B01

Nieuws melden

Maurik, 6 januari 2016

College gemeente Buren wil verantwoordelijkheid nemen voor opvang vluchtelingen en onderzoekt mogelijkheden

We staan in Nederland voor de opgave om de instroom van zo’n 58.000 vluchtelingen adequaat aan te pakken. Gemeenten in Nederland en de rijksoverheid hebben hier in december 2015 afspraken over gemaakt in het Bestuursakkoord Asielinstroom. Met dit akkoord is het de bedoeling dat de crisisnoodopvang (72 uur) overbodig wordt. De gemeenten in de provincie Gelderland moeten met elkaar binnen afzienbare tijd 1.500 plaatsen creëren voor noodopvang en 2.500 plaatsen voor de langere termijn. Burgemeester De Boer: “Het college wil haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan oplossingen, net als andere gemeenten.”

Uitgangspunten
December vorig jaar heeft het college besloten werk te maken van dit voornemen en heeft er een verkenning naar de (on)mogelijkheden plaatsgevonden. Hierbij heeft het college één voorkeurslocatie op het oog.
Vervolgens heeft het college een kennismakingsgesprek gehad met het COA. Belangrijkste uitgangspunt dat het college hanteert is, dat een eventuele opvang passend is bij de schaal van de gemeente. Het college gaat daarom uit van een maximum van 300 vluchtelingen in reguliere opvang voor een periode van 10 jaar. Een tweede uitgangspunt heeft te maken met de beperkte grootte van de gemeentelijke organisatie; het college wil volledige ondersteuning door het COA in de uitvoering. Het college wil wel zelf een regisserende rol kunnen vervullen, dat is het derde uitgangspunt.

Burgemeester De Boer: “Er is nog niets besloten. We staan aan de vooravond van dit initiatief en willen onze inwoners vroegtijdig informeren over dit voornemen. Zelfs nu we zelf op veel vragen ook nog geen antwoord hebben.”

Hoe verder
Vervolgonderzoek is nu nodig, zowel door de gemeente als door het COA. De ligging van de voorkeurslocatie en de regels voor ruimtelijke ordening die hier gelden zullen nader worden onderzocht. Dit vervolgonderzoek wordt naar verwachting in januari afgerond. Afhankelijk van de resultaten adviseert het college daarna de raad over een volgende fase. Dit hangt uiteraard ook af van de bevindingen van het COA. Het college zal informatiebijeenkomsten organiseren voor onze inwoners. Daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen.

De Boer: “Ik heb er begrip voor dat inwoners graag de voorkeurslocatie willen weten. Echter, het COA en de gemeente hebben nu zelf nog veel vragen te beantwoorden.”

De raadsleden en de provincie zijn reeds op de hoogte gebracht van de intenties van het college van burgemeester en wethouders.